Over de campagne

Nedeland van kaart

Wat willen we met de campagne 'Nederland van de kaart' bereiken? Een korte uitleg.

Kaart van Nederland

Nedeland van kaart

De overzichtskaart van Nederland met de verdeling tussen 'mooi' en overig landschap.

Provinciekaarten

Nedeland van kaart

Inzoomen op uw eigen woonplaats? Dat kan op de losse provinciekaarten.

Wat is 'mooi'?

Nedeland van kaart

Wat maakt dat een landschap als 'mooi' wordt bestempeld? Die keuze maken we op basis van vier criteria.

Het Cahier

Nedeland van kaart

Uitgebreide achtergrondinformatie over het wat, waarom en hoe van de campagne 'Nederland van de kaart'.

Contact

Nedeland van kaart

De campagne 'Nederland van de kaart' is een initiatief van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap